ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชนข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ยกเลิกประกาศ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่7 (16 กันยายน 2565)01 ธันวาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่7 (1 ธันวาคม 2565)01 ธันวาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่7 (16 กันยายน 2565)16 กันยายน 2565
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหก-หมู่ที่-๓28 เมษายน 2565
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับสงฆ์-หมู่ที่-228 เมษายน 2565
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทรัพย์-หมู่ที่-1228 เมษายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในโครงการถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน1โครงการ25 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256215 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding)08 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding)30 เมษายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประจำปีงบประมาณ 256223 เมษายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคนกรีต 3 โครงการ (หมู่.3, หมู่.7, หมู่.16) (ยกเลิก)09 เมษายน 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหกหมู่ที่ 3 ด้ววิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding)05 เมษายน 2562
ประกาศเรื่องขยายเวลาการพิจารณาประกวดราคารถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ (8 วัน) ด้ววิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding)26 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่3 ประจำปีงบประมาณ 256108 พฤศจิกายน 2561
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหก-หมู่ที่-๓28 เมษายน 2565
ประกาศชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับสงฆ์-หมู่ที่-228 เมษายน 2565
ประกาศชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทรัพย์-หมู่ที่-1228 เมษายน 2565
โครงการจัดซื้อรถแบคโฮขนาดกลาง-ตีนตะขาบ28 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะโครงการขยายพื้นทาง หมู่ 1 (เฉพาะเจาะจง)15 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย80 หมู่ 3 (e-bidding)05 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างป้อม หมู่ 13 (e-bidding)14 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยทับช้าง-คลองพอก หมู่ 1 (e-bidding)09 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะย้ายหอถังสูง หมู่ที่ 1204 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะย้ายหอถังสูง หมู่ที่ 1504 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทางสุขสันต์หมู่7 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding)27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.ซอยวัดคีรีวงกต ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding)27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding)22 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการโครงการเสนอราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.สายคลองดินดำหมู่.16 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding)22 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการป้องกันและควบคุมโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (วิธีเฉพาะเจาะจง)25 เมษายน 2562
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 723 มกราคม 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ซอยคลองงูเห่า-หมู่ที่-๑๑09 พฤษภาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ซอยข้างป้อมเขาแหลม-หมู่ที่-๑๓09 พฤษภาคม 2565
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหก หมู่ที่ 3 08 กันยายน 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสัน หมู่ที่ 1525 สิงหาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับช้าง - คลองพอก หมู่ที่ 1825 สิงหาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทรงาม - คลองไม้เลี้ยง หมู่ที่ 1625 สิงหาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองงูเห่า หมู่ที่ 1125 สิงหาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางส้มลิ้ม หมู่ที่ 1425 สิงหาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคราช หมู่ที่ 125 สิงหาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองพอก - เขาไผ่ หมู่ที่ 803 สิงหาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสันต์ - ทับช้าง หมู่ที่702 สิงหาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเสน่ห์ หมู่ที่230 กรกฎาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 80 หมู่ที่330 กรกฎาคม 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซับตาหัน - ทับสงฆ์ หมู่ที่ 530 กรกฎาคม 2564
1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 256330 กันยายน 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 256230 กันยายน 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
511
เดือนที่แล้ว
3,477
ปีนี้
3,988
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
47,989
ไอพี ของคุณ
44.192.38.49
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 26 67 511 3,477 3,988 30,905 47,989 44.192.38.49