ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


บริการออนไลน์ E-service


-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 4) 
-:- ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 3) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบ 2566 (ครั้งที่ 3) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองการศึกษา) 
-:- ประกาศเรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3) 
-:- ประกาศเรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเชื่อเหลือจากเหตุวาตภัย 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองการศึกษา) 
-:- ประชาสัมพันธ์ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ในหญิงตั้งครรภ์ 
-:- รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ดับเพลิงไหม้ร้านมีดีการยาง
ว่าที่ร้อยโทสมบัติ จึงตระกูลนายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทับช้างร่วมกันรณรงค์สืบสานประเพณีลอยกระทงรักษ์โลก
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ "การล้างมือ" วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 "ร่วมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ:Unite for Universal Hand Hygiene"
กิจกรรมล้างมือ
ประชุมหารือแนวทาง แผนเผชิญเหตุ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคสล.ซอย อพป.หมู่ที่13 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคสล.ซอยบ้านตาแพน หมู่ที่ 11 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคสล.ซอยนิคม 25 หมู่ที่ 10 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทับช้าง1 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคสล.ซอยดอกแคร์ หมู่ที่ 12 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคสล.ซอย 80 หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนนคสล.ซอยไทรงาม - คลองไม้เลี้ยง หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่7 (21 กุมภาพันธ์ 2566) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่7 (16 กุมภาพันธ์ 2566) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหก-หมู่ที่-๓ 
-:- ประกาศชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับสงฆ์-หมู่ที่-2 
-:- ประกาศชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทรัพย์-หมู่ที่-12 
-:- โครงการจัดซื้อรถแบคโฮขนาดกลาง-ตีนตะขาบ 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการขยายพื้นทาง หมู่ 1 (เฉพาะเจาะจง) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย80 หมู่ 3 (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างป้อม หมู่ 13 (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยทับช้าง-คลองพอก หมู่ 1 (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะย้ายหอถังสูง หมู่ที่ 12 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน บ้านซอยสุขสันต์ 
-:- โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 (ครั้งที่2) 
-:- โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ซอยคลองงูเห่า-หมู่ที่-๑๑ 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ซอยข้างป้อมเขาแหลม-หมู่ที่-๑๓ 
-:- โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหก หมู่ที่ 3  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสัน หมู่ที่ 15 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับช้าง - คลองพอก หมู่ที่ 18 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทรงาม - คลองไม้เลี้ยง หมู่ที่ 16 น้ำตกกรวดกรอง


-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3) 
-:- 7-11 สาขาทับช้าง รับสมัครงาน 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (27 มิ.ย.65) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ และ ผู้มีทักษะ) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดจันทบุรีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
311
เดือนที่แล้ว
3,883
ปีนี้
18,612
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
62,613
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 44 60 311 3,883 18,612 30,905 62,613 44.200.82.149