ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

นายประจวบ สมศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 1)
06-1796-5453


นายบารมี หมวดเสนา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 1)
08-9251-8789


นายรุ่ง ไพรศรี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 2)
08-9543-3932


นายพิษณุ เพ็ชรศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 1)
08-4780-5314


นางปราง เพ็งมณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 1)
08-7993-8038


นายประสิทธิ์ ยงยืน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 1)
09-3491-9933


นางสาววนิดา มีสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 1)
08-6151-9856


นายสุทธิพล ขวัญสำอางค์สกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 2)
08-9989-1787


นางสุนีพร ประจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 2)
08-3078-4097


นางสาวรสรินทร์ ชัยจีน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 2)
09-5958-4947


นายทวิช ดีใจงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 2)
09-6114-3105


นายณภัทร สุขเปรมปรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 2)
08-5439-2310


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
4,335
เดือนที่แล้ว
4,335
ปีนี้
10,675
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
54,676
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 88 125 4,335 4,335 10,675 30,905 54,676 3.238.134.157