ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256630 ก.ย. 2565
2ประกาศ การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 256630 ก.ย. 2565
3ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256630 ก.ย. 2565
4ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 256630 ก.ย. 2565
5ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 256630 ก.ย. 2565
6ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น8 ส.ค. 2565
7ประกาศ การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
8ประกาศ การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
9ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
10ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
11ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
12ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
13ประกาศเทศบาลตำบลทับช้าง หลักเกณฑ์การประเมินผลพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 256414 พ.ค. 2564
14ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 53) การประเมินพนักงานเทศบาล14 พ.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
311
เดือนที่แล้ว
3,883
ปีนี้
18,612
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
62,613
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 48 60 311 3,883 18,612 30,905 62,613 44.200.82.149